VK Shima tilbyder volleyball for folk i alle aldre og på alle niveauer. Så om du er ung eller gammel, nybegynder eller øvet, er du altid velkommen!

Indkaldelse til generalforsamling

GENERALFORSAMLING i VK Shima

Onsdag d. 16. juni 2021

Kl. 18.00 I NSBIC

Grundet Covid-19, skal der kunne fremvises gyldigt Coronapas.

Tilmelding skal ske til formand@vkshima.dk

Der vil blive serveret en sandwich samt øl/vand så I ikke sulter.

Inden selve generalforsamlingen, vil vi afholde en seance med et diskussionsoplæg om hvad klubben er for dig i dag og i fremtiden.

Dagsorden:                                                                                                                                                      

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Behandling af indkommende forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    1. Vi kan godt bruge 2 ekstra bestyrelsesmedlemmer hvis nogen skulle være interesseret så vi kommer op på de 6 medlemmer som vedtægterne foreskriver.
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor og suppleanter
  8. Evt.

Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. juni på formand@vkshima.dk

 

Covid-19 forholdsregler

Selv om at vi nu kan spille volley igen, er det stadig en verdensompændende epidemi igang. Vi opfordrer til at i holder afstand, følger de generelle retningslinie om hygiejne, samt bliver væk hvis i har tegn på smitte.

På følgende link kan i læse DGI’s anbefalinger for volleyball – Anbefalinger

Holdene skal det næste stykke tid selv medbringe drikkevarer til det sociale efter træning, hvor vi selvfølgelig også opfordre til at i holder afstand.

Der vil være håndsprit tilgængelig til træning – det vil blive opbevaret i materialeskabet i hallen.

Hvad er VK Shima?

Vi er en klub, hvor alle spillere vægtes lige højt så om man er divisionsspiller eller motionist er man lige velkommen. Vi har fokus på det sportslige såvel som det sociale.

Vi træner i Nørresundby Idrætscenter (det der tidligere hed Solsidehallen) på Lerumbakken i Nørresundby.

Du kan komme og prøvetræne. Det er gratis i den første måned. Så har du en chance for at finde ud af om det er noget for dig.

Du er også altid velkommen til at kontakte holdenes træner eller du kan kontakte vores formand ved at sende en mail til formand@vkshima.dk

Vi glæder os til at se dig!